16.04.2024

Hüsn-i Tilavet Hizmet İçi Eğitim Açılış Programı

Hüsn-i Tilavet Hizmet İçi Eğitimi

Van Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezi’nde 15 Nisan 2024 tarihinde başlayan Hüsn-i Tilavet Kursu, açılış programıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021-2022 eğitim döneminden itibaren personelin Kur’an tilaveti alanında yeterliklerinin geliştirilmesi ve cami hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla kıraat alanında program çeşitliliği sağlayarak yeniden bir yapılanmaya gitmiştir. Bu bağlamda temelini kıraat eğitiminin oluşturduğu üç aydan 36 aya kadar süren ve mahallinde başlayıp dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde devam eden yeni hizmet içi eğitim kursları düzenlenmektedir.

Bu kurslardan biri de Hüsn-i Tilavet Hizmet İçi Eğitim Kursu’dur. Hüsn-i Tilavet Hizmet İçi Eğitim Kursu, personelimizin dinî mûsiki altyapısını güçlendirerek Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma becerilerini geliştirmek ve desteklemek, sesi doğru kullanma, Kur’an’ı usûlüne uygun ve güzel bir tavırla okuma, ezan, kamet gibi cami mûsikisi formlarını hakkıyla yerine getirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Akademi Merkezimizde 15 Nisan 2024 tarihinde başlayan Hüsn-i Tilavet Kursu, 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.