10.06.2022

Akkuş’tan Tecrübe Paylaşımı Konferansı

Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Dr. Abdurrahman Akkuş, “Diyanet ailesine hoş geldiniz. İmam olmak önder olmaktır. Siz bu göreve gelerek cemaat sınıfından imamlık sınıfına geçtiniz. Bundan dolayı size hitap eden ayetler bile değişti. İmamlık vasfının farkına vararak bu görevin sorumluluklarını yerine getirmek zorundasınız. Bunun için Diyanet ailesine olan intisabınızı kuvvetlendirin” dedi.

Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürlüğünun konferans salonunda konuşan Akkuş, “imam dörtbaşı mamur bir kişi olmalıdır. İmam bunun için bilgi ile donanımlı olmak zorundadır. Bunun formülü ise tefekkür, tefehhüm ve tedebbür sahibi olmaktır. Zira tefekkür olmadan ibadet olmaz. Tefehhüm olmadan fıkıh olmaz. Tedebbür olmadan kıraat olmaz” dedi.

Akkuş’a göre İmam ilim sahibi olmak için öncelikle “Beş N bir K“ formülünü her bilgiye uygulamak zorundadır. Bunlardan “Niçin” ve “Nasıl” sorularını sormadan sadece “Kim”, “Nerede”, “Ne Zaman” sorularını soran kişi dedikodu yapmaktan öteye geçemez ve ilim safhasına ulaşamaz. Bunun gereklerinden bir diğeri de Kur’ân’ı gerektiği gibi okumaktır. Zira Kur’ân okuyan, Kur’ân’ı anladıkça ahlaki ve kültürel seviyesi yükselir.

İmam donanımlı olmak için ayrıca hayatını planlı yaşayan kişidir. İmam, inanç ve hedef sahibi olmalıdır. Zira hedef ve inanç olmadan başarılı olunamaz.